BUREAU OF REGISTRATION

BIRO PENDAFTARAN

BUREAU OF WELFARE AND COMMUNICATION

BIRO KEBAJIKAN DAN KOMUNIKASI

BUREAU OF SOCIAL AND CULTURE 

BIRO SOSIAL DAN KEBUDAYAAN

BUREAU OF SPORTS AND RECREATION

BIRO SUKAN DAN REKREASI

BUREAU OF WEBSYSTEM

BIRO SISTEM WEB